Croatian English French German Italian Spanish

Postupak izdavanja Rješenja-Odobrenja za rad koja su u nadležnosti Grada

"Samostalno i trajno obavljanje privrednih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka koji se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu naziva se samostalna privredna/gospodarska djelatnost."
Postupak izdavanja Rješenja-Odobrenja Pokreće  podnošenjem potrebnog zahtjeva Službi za privredu/gospodarstvo Grada Mostara, putem Šalter sale u Ulici Adema Buća broj 19. ili putem Gradskih područja Jugozapad, Zapad, Sjever, Jug, Jugoistok, Stari Grad.

ZAHTJEVI
(preuzmite dokument-Bos.jezik)

icon 08-1-01 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje ugostiteljske radnje -Služba za privredu
icon 08-1-02 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovacke radnje - Služba za privredu
icon 08-1-03 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje zanatske radnje - Služba za privredu
icon 08-1-05 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prevoza stvari - Služba za privredu
icon 08-1-06 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prevoza osoba - taksi - Služba za privredu
icon 08-1-07 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za lične potrebe (do 5t) - Služba za privredu
icon 08-1-08 Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni sjedišta privrednog društva - Služba za privredu
icon 08-1-09 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti poslovne jedinice - podružnice-Služba za privredu 
icon 08-1-10 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za rad privrednog društva -Služba za privredu
icon 08-1-11 Zahtjev za trajnu odjavu trgovaèke djelatnosti -Služba za privredu
icon 08-1-12 Zahtjev za trajnu odjavu ugostiteljske djelatnosti -Služba za privredu
icon 08-1-13 Zahtjev za produženje odobrenja (fizičke osobe) -Služba za privredu
icon 08-1-14 Zahtjev za produženje odobrenja (pravne osobe - društva) -Služba za privredu
icon 08-1-15 Zahtjev za promjenu sjedišta - izmjenu predmeta poslovanja (fizičke osobe) -Služba za privredu
icon 08-1-17 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prevoza osoba - Služba za privredu
icon 08-1-18 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prevoza stvari -Služba za privredu
icon 08-1-19 Zahtjev za ovjeru trgovačke knjige, cjenovnika, normativa - Služba za privredu
icon 08-1-20 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o neobavljanju djelatnosti -Služba za privredu
icon 08-1-21 Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni odgovorne osobe privrednog društva - Služba za privredu
icon 08-1-22 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju djelatnosti - Služba za privredu
icon 08-1-23 Zahtjev za izdavnje uvjerenja o ispunjavanju uslova za vršenje prevoza stvari za lične potrebe - Služba za privredu
icon 08-1-26 Zahtjev za trajnu odjavu zanatske djelatnosti -Služba za privredu
icon 08-1-27 Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenoj obustavi obavljanja zanatske djelatnosti - Služba za privredu

ZAHTJEVI (preuzmite dokument-Hrv.jezik)

icon 08-1-01 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje ugostiteljske radnje - Služba za gospodarstvo
icon 08-1-02 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje - Služba za gospodarstvo
icon 08-1-03 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje obrtničke radnje - Služba za gospodarstvo
icon 08-1-05 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza stvari-Služba za gospodarstvo
icon 08-1-06 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje javnog prijevoza osoba - taksi - Služba za gospodarstvo
icon 08-1-07 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza za osobne potrebe (do 5t) -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-08 Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni sjedišta gospodarskog društva -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-09 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnsoti poslovne jedinice - podružnice -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-10 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za rad gospodarskog društva -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-11 Zahtjev za trajnu odjavu trgovačke djelatnosti -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-12 Zahtjev za trajnu odjavu ugostiteljske djelatnosti -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-13 Zahtjev za produženje odobrenja (fizičke osobe) -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-14 Zahtjev za produženje odobrenja (pravne osobe - društva) -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-15 Zahtjev za promjenu sjedišta - izmjena predmeta poslovanja (fizičke osobe)- Služba za gospodarstvo
icon 08-1-17 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prijevoza osoba-Služba za gospodarstvo
icon 08-1-18 Zahtjev za izmjenu odobrenja za vršenje javnog prijevoza stvari - Služba za gospodarstvo
icon 08-1-19 Zahtjev za ovjeru trgovačke knjige, cjenovnika, normativa -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-20 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o neobavljanju djelatnosti - Služba za gospodarstvo
icon 08-1-21 Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni odgovorne osobe gospodarskog društva -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-22 Zahtjev za izdavnaje uvjerenja o obavljanju djelatnosti -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-23 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uvjeta za vršenje prijevoza stvari za osobne potrebe -Služba za gospodarstvo
icon 08-1-26 Zahtjev za trajnu odjavu obrtničke djelatnosti -Služba za gospodarstvo
icon  08-1-27 Zahtjev za izdavanje rješenja o privremenoj obustavi obavljanja zanatske djelatnosti -Služba za gospodarstvo

Obrasce naprijed navedenih zahtjeva koji se rješavaju unutar Službe za privredu/gospodarstvo, mogu se preuzeti u službenim prostorijama “Centra za usluge građanima” na adresi Adema Buća br.19. Na obrascima su navedeni prilozi (dokumentacija potrebna za rješavanje zahtjeva) koje stranka treba  priložiti zahtjevu.

Registracija