Croatian English French German Italian Spanish

Postupak registracije gospodarskog/privrednog društva

Najjednostavniji i najčešće korišteni oblik privrednog društva za poduzetnike početnike je društvo s ograničenom odgovornošću.
"Društvo s ograničenom odgovornošću je gospodarsko/privredno društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu, sa svrhom postizanja dobiti."

Svojstvo pravnog lica društvo stiče danom upisa u sudski registar koji se vodi kod Kontalnog/Županijskog suda. Da bi se registrovalo društvo potrebno je, uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)  priložiti:

-dokaz o sredstvima osiguranja za iznos novčanog dijela osnivačkog uloga,
-popuniti sve formulare za registraciju sa prilozima,
-uraditi Osnivački akt i Statut preduzeća/poduzeća i predati na registar općinskog suda zajedno sa dokazom o plaćenim porezima, potvrdom o uplaćenom depozitu, potvrdom o plaćenom oglasu u javnom glasilu (Službene novine Županije/Kantona) i ovjerenim potpisom poduzetnika u općini,
-potrebno je prijaviti osnivanje društva u poreznoj upravi kako bi se dobio porezni broj, zatim u zavodu za statistiku za dobivanje statističkog broja, te se prijaviti mirovinskom/penzionom osiguranju i zdravstvenom osiguranju itd.

Nakon dobivanja Sudskog rješenja o registraciji preduzeća/poduzeća potrebno je od Službe za privredu/gospodarstvo dobiti Rješenje o ispunjavanju minimalno – tehničkih uslova/uvjeta za rad gospodarskog/privrednog društva.

Registracija