Croatian English French German Italian Spanish

Gospodarske / Privredne mogućnosti

Resursi Mostara i  regije


Voda
Površinski i podzemni tokovi voda u regiji su obilni. Voda je stabilan resurs koji predstavlja potporu u dugoročnom razvoju. U prosjeku padne oko 1.500 mm kiše godišnje (oko 50% iznad prosjeka u zemlji), a gornji tokovi rijeka su nezagađeni. Voda je najveći razvojni potencijal regije i razvojna snaga regije za proizvodnju električne energije.

Minerali i rude
Prema dosadašnjim saznanjima na području Grada su poznate i djelomično ili u većem obimu istraživane slijedeće mineralne sirovine:
boksit, gips, mrki ugalj, arhitektonsko-građevinski ( tehnički i ukrasni) kamen

Električna energija
-na bazi vode, vjetra i sunca

Turizam
Kulturno povijesna baština grada Mostara je najprepoznatljiviji i najvrjedniji dio sačuvane kulture i tradicije kroz  stoljeća  na ovom području. Tu se kao najvredniji i centralni objekt svakako ističe Stari most koji je nakon obnove u srpnju 2004. god. ponovo zablistao svojim punim sjajem i koji je zajedno sa Starom jezgrom Grada Mostara 2005. god. uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika.
U Mostaru i bližoj okolici  je i veliki  broj drugih objekata multietničke duhovne kulture.

Mogućnosti  razvoja  gospodarstva  u  Mostaru

-Razvoj malih i srednjih poduzeća sa naglaskom na proizvodnju
-Internacionalizacija
-Ulaganje u proizvodnju električne energije
-Inostrana ulaganja u postojeću infrastrukturu
-Turizam
-Poljoprivreda i to pogoni prerade voća i povrća

Grad Mostar