Croatian English French German Italian Spanish

Grad Mostar

Ukratko o Gradu Mostaru

Grad Mostar je grad izvanrednog geografskog položaja, ugodne mediteranske klime, neprocjenjive i svjetski poznate kulturno – povijesne/istorijske baštine. To je jedan od najljepših i najpoznatijih gradova Bosne i Hercegovine. Mostar je političko, gospodarsko/privredno i kulturno središte Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.Površina Mostara je 1227 km² i peti je grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Prema procjenama Zavoda za statistiku Federacije BiH iz 2007. godine Mostar ima 126.628 stanovnika. Kao najveći urbani centar Hercegovine, Mostar ima 20 osnovnih škola, 21 srednju školu i dvije visokoškolske ustanove: Sveučilište i Univerzitet „Džemal Bijedić" sa upisanih 14.393 studenta u 2006/07 godini.
Prema podacima Federalnog Zavoda za statistiku u  aprilu/travnju 2009.godine Mostar je imao 29.490 nezaposlena, a na području Grada je registrirano/registrovano oko 5500 pravnih i fizičkih subjekata.
Danas je najveći proizvođač „Aluminij" d.d. Mostar, a glavni nositelji gospodarskih/privrednih aktivnosti su poljoprivreda (proizvodnja vina, meda, ranog voća i povrća u klasičnoj i plasteničkoj proizvodnji), malo i srednje  poduzetništvo, te svakako turizam sa stalnim trendom rasta djelatnosti, posebice u oblasti agro turizma  i ekološkog turizma.
Zahvaljujući povoljnom geografskom i klimatskom položaju, Mostar ima sve pretpostavke za razvoj gospodarstva/privrede, osobito zbog blizine aerodroma, zatim željeznice koja ga povezuje sa Sarajevom, pristupa hrvatskoj luci Ploče, kao i blizine Jadranske magistrale i budućeg koridora 5c.
Prisutnost raznih upravnih, obrazovnih i međunarodnih  organizacija daju Mostaru prednost za investiranje. Sve veći broj poduzetnika uspostavlja suradnju sa poduzetnicima iz drugih zemalja, a zahvaljujući projektima EU omogućuje se uspostavljanje suradnje poduzetnika između zemalja Evrope.

Grad Mostar